இன்றைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (11.01.2021) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

 

நாணயம்                                                               வாங்கும்  விலை                        விற்கும் விலை                       
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) 144.6267 149.6577
டொலர் (கனடா) 147.4177 152.5467
சீனா (யுவான்) 28.1699 29.9278
யூரோ (யூரோவலயம்) 228.0735 235.1102
யென் (ஜப்பான்) 1.8127 1.8621
டொலர் (சிங்கப்பூர்) 140.7595 145.6861
ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம்) 254.0502 261.5314
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) 210.7187 218.5337
டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா) 188.0500 192.4700

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடு நாணயங்கள்                           நாணயங்களின்  பெறுமதி
பஹரன் தினார் 497.3415
குவைத் தினார் 617.6716
ஓமான் றியால் 487.0655
கட்டார் றியால் 51.4945
சவுதிஅரேபியா றியால் 49.9994
ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம் திர்கம் 51.0529

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!