இன்றைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (13.01.2021) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

நாணயம்                                                               வாங்கும்  விலை                        விற்கும் விலை                       
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) 147.3858 152.1574
டொலர் (கனடா) 148.9775 154.3311
சீனா (யுவான்) 28.4798 30.2575
யூரோ (யூரோவலயம்) 231.3253 237.4452
யென் (ஜப்பான்) 1.8415 1.8786
டொலர் (சிங்கப்பூர்) 143.6632 147.7921
ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம்) 260.3922 267.0367
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) 212.9418 221.0100
டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா) 190.3300 194.0700

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடு நாணயங்கள்                           நாணயங்களின்  பெறுமதி
பஹரன் தினார் 495.9329
குவைத் தினார் 616.0643
ஓமான் றியால் 485.6861
கட்டார் றியால் 51.3579
சவுதிஅரேபியா றியால் 49.8425
ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம் திர்கம் 50.9083

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!