இன்றைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (01.02.2021) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

நாணயம்                                                               வாங்கும்  விலை                           விற்கும் விலை                       
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) 143.5007 148.3779
டொலர் (கனடா) 146.1250 152.2038
சீனா (யுவான்) 28.3776 30.1303
யூரோ (யூரோவலயம்) 228.2932 234.8034
யென் (ஜப்பான்) 1.8001 1.8544
டொலர் (சிங்கப்பூர்) 141.4575 145.7560
ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம்) 258.6512 265.4954
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) 209.4297 217.9831
டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா) 188.6300 193.1700

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடு நாணயங்கள்                           நாணயங்களின்  பெறுமதி
பஹரன் தினார் 506.5107
குவைத் தினார் 630.6692
ஓமான் றியால் 496.0453
கட்டார் றியால் 52.4425
சவுதிஅரேபியா றியால் 50.9212
ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம் திர்கம் 51.9942

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!