இன்றைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (16.02.2021) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

நாணயம்                                                               வாங்கும்  விலை                        விற்கும் விலை                       
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) 150.5973 155.3236
டொலர் (கனடா) 152.0398 158.0612
சீனா (யுவான்) 29.1124 30.8856
யூரோ (யூரோவலயம்) 234.5761 240.7226
யென் (ஜப்பான்) 1.8307 1.8803
டொலர் (சிங்கப்பூர்) 146.1487 150.2982
ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம்) 269.7186 276.5602
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) 215.9352 223.9694
டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா) 193.2575 197.9775

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடு நாணயங்கள்                           நாணயங்களின்  பெறுமதி
பஹரன் தினார் 514.5138
குவைத் தினார் 641.1864
ஓமான் றியால் 503.8357
கட்டார் றியால் 53.2633
சவுதிஅரேபியா றியால் 51.7106
ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம் திர்கம் 52.8080

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!