இன்றைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (08.03.2021) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

நாணயம்                                                               வாங்கும்  விலை                        விற்கும் விலை                       
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) 148.4443 153.7662
டொலர் (கனடா) 152.5442 157.9603
சீனா (யுவான்) 28.8844 30.6905
யூரோ (யூரோவலயம்) 229.9072 236.8063
யென் (ஜப்பான்) 1.7905 1.8381
டொலர் (சிங்கப்பூர்) 143.5365 148.4305
ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம்) 268.4053 275.1628
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) 206.5252 214.2647
டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா) 194.0460 198.5760

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடு நாணயங்கள்                           நாணயங்களின்  பெறுமதி
பஹரன் தினார் 518.3614
குவைத் தினார் 645.0655
ஓமான் றியால் 507.8252
கட்டார் றியால் 52.8879
சவுதிஅரேபியா றியால் 52.1097
ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம் திர்கம் 53.2241

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!