இன்றைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (03.05.2021) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

நாணயம்                                                               வாங்கும்  விலை                        விற்கும் விலை                       
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) 150.2884 154.8256
டொலர் (கனடா) 158.4398 163.1072
சீனா (யுவான்) 29.3391 31.0431
யூரோ (யூரோவலயம்) 233.6182 240.6407
யென் (ஜப்பான்) 1.7705 1.8248
டொலர் (சிங்கப்பூர்) 145.9505 150.2699
ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம்) 268.3446 276.4511
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) 212.4276 219.2145
டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா) 195.7300 199.8900

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடு நாணயங்கள்                           நாணயங்களின்  பெறுமதி
பஹரன் தினார் 528.4549
குவைத் தினார் 661.2922
ஓமான் றியால் 517.4875
கட்டார் றியால் 54.7095
சவுதிஅரேபியா றியால் 53.1231
ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம் திர்கம் 54.2389

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!