இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய நாணய மாற்று விகிதங்கள்

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (25.05.2021) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

நாணயம்                                                               வாங்கும்  விலை                        விற்கும் விலை                       
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) 153.2312 158.0417
டொலர் (கனடா) 163.9615 169.1770
சீனா (யுவான்) 30.0512 31.8176
யூரோ (யூரோவலயம்) 241.3329 248.3849
யென் (ஜப்பான்) 1.8180 1.8677
டொலர் (சிங்கப்பூர்) 148.8927 153.2415
ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம்) 280.7492 287.9302
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) 219.6547 227.2550
டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா) 198.0303 202.8896

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடு நாணயங்கள்                           நாணயங்களின்  பெறுமதி
பஹரன் தினார் 529.1928
குவைத் தினார் 663.3606
ஓமான் றியால் 518.2101
கட்டார் றியால் 54.7829
சவுதிஅரேபியா றியால் 53.1859
ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம் திர்கம் 54.3146

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Print House Advertising

Archives