இன்றைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம்

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (28.06.2021) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

நாணயம்                                                               வாங்கும்  விலை                        விற்கும் விலை                       
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) 149.7359 154.4474
டொலர் (கனடா) 160.2535 165.4431
சீனா (யுவான்) 29.8198 31.5856
யூரோ (யூரோவலயம்) 234.9134 242.1902
யென் (ஜப்பான்) 1.7835 1.8330
டொலர் (சிங்கப்பூர்) 146.7344 151.2525
ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம்) 274.0212 281.9384
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) 214.0720 221.534
டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா) 197.3063 202.8977

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடு நாணயங்கள்                           நாணயங்களின்  பெறுமதி
பஹரன் தினார் 530.2133
குவைத் தினார் 663.3164
ஓமான் றியால் 519.2093
கட்டார் றியால் 53.9938
சவுதிஅரேபியா றியால் 53.3013
ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம் திர்கம் 54.4193

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Print House Advertising

Archives