இன்றைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம்

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (30.06.2021) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

நாணயம்                                                               வாங்கும்  விலை                        விற்கும் விலை                       
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) 148.4582 153.1367
டொலர் (கனடா) 159.2342 164.3125
சீனா (யுவான்) 29.8290 31.6080
யூரோ (யூரோவலயம்) 234.1223 241.7610
யென் (ஜப்பான்) 1.7867 1.8361
டொலர் (சிங்கப்பூர்) 146.6947 151.1299
ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம்) 273.1709 281.3274
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) 213.6146 220.9582
டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா) 197.3263 202.8977

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடு நாணயங்கள்                           நாணயங்களின்  பெறுமதி
பஹரன் தினார் 533.5228
குவைத் தினார் 667.9666
ஓமான் றியால் 522.4502
கட்டார் றியால் 54.3367
சவுதிஅரேபியா றியால் 53.6311
ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம் திர்கம் 54.7590

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Print House Advertising

Archives