இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய நாணய மாற்று விகிதங்கள்

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (22.07.2021) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

நாணயம்                                                               வாங்கும்  விலை                        விற்கும் விலை                       
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) 145.1388 149.7151
டொலர் (கனடா) 157.0755 161.8995
சீனா (யுவான்) 29.8483 31.5657
யூரோ (யூரோவலயம்) 232.0060 239.6001
யென் (ஜப்பான்) 1.6811 1.7286
டொலர் (சிங்கப்பூர்) 144.6374 147.3236
ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம்) 270.2152 278.3026
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) 215.1214 221.9712
டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா) 197.9223 202.8977

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடு நாணயங்கள்                           நாணயங்களின்  பெறுமதி
பஹரன் தினார் 530.2387
குவைத் தினார் 664.6716
ஓமான் றியால் 519.2343
கட்டார் றியால் 54.9025
சவுதிஅரேபியா றியால் 53.2910
ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம் திர்கம் 54.4219

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Print House Advertising

Archives