இன்றைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம்; டொலரின் விலை எவ்வளவு தெரியுமா ?

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (06.09.2021) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

 

நாணயம்                                                               வாங்கும்  விலை                        விற்கும் விலை                       
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) 163.9329 171.1499
டொலர் (கனடா) 176.3347 183.3842
சீனா (யுவான்) 34.2430 35.7059
யூரோ (யூரோவலயம்) 263.5472 273.5228
யென் (ஜப்பான்) 2.0162 2.0969
டொலர் (சிங்கப்பூர்) 165.4292 171.1447
ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம்) 307.1355 317.4765
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) 242.0592 251.2268
டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா) 198.5000 203.0000

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடு நாணயங்கள்                           நாணயங்களின்  பெறுமதி
பஹரன் தினார் 549.9881
குவைத் தினார் 689.7951
ஓமான் றியால் 538.5737
கட்டார் றியால் 56.9372
சவுதிஅரேபியா றியால் 55.2848
ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம் திர்கம் 56.4497

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Print House Advertising

Archives