விவசாயிகளுக்கான துணிச்சலாக களத்தில் இறங்கிய ஆபாச பட நடிகை மியா கலிஃபா

இந்தியாவில் நடைபெற்றுவரும் விவசாயிகளின் பேராட்டத்திற்கு ஆதாராக நடிகை மியா கலிஃபா குரல் கொடுத்துள்ளார்.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!